fbpx
AngstLivskrise

Eksponeringsterapi, Hva kan en psykolog hjelpe med? Del 3/3

Mestring av angst

Noen ganger kan det virke for overveldende å prøve å hjelpe deg selv helt på egen hånd. Hvis du har prøvd å hjelpe deg selv med ulike tips og råd du har fått til å håndtere din angst, og det fortsetter å være et hinder for deg i livet ditt, så det kan være verdifullt å komme i kontakt med psykolog. En psykolog kan hjelpe deg med strukturert kartlegging av din situasjon og kan kanskje med andre øyne se faktorer som har betydning for hvorfor angsten din er vedvarende. Eksponeringsterapi er ofte et effektivt virkemiddel.

Psykolog som lagspiller

Psykologen fungerer som en lagspiller og setter opp en plan sammen med deg som er tilpasset nettopp for deg og din situasjon. Du vil oftest få såkalte hjemmeoppgaver. Disse har som formål å tillate deg å gradvis øve på ting i hverdagen som du kan dra nytte av, og som vil hjelpe deg å føle deg trygg på deg selv og din evne til å nå dine mål. Her er du alltid med på å bestemme vanskelighetsgraden av oppgavene du og psykologen blir enige om.

Kunnskap gir trygghet

Med en god forståelse av problemet ditt, er psykologen tilgjengelig for å, under kontrollerte former, hjelpe deg med kunnskap og metoder som den samlede forskningen har vist å være mest pålitelig og effektiv. I kontakt med psykolog kan du være sikker på at du får en lagspiller som vet hvilke andre lagspillere som spiller deg god, (ressurser hos deg selv og dine omgivelser) når pasningene skal komme, (tilpassing til deg og din situasjon) og hvordan du skal score mål (hvilken strategi som er mest egnet for å nå målet). Det handler rett og slett om mestring for deg, der du er, på ditt nivå.

Motivasjon

Når det tidvis kan være vanskelig å opprettholde god motivasjon i henhold til din plan, kan psykologen være din støttespiller og evt. undersøke hva og hvorfor ting blir vanskelig underveis. På den måten kan psykologen være med på å sørge for god progresjon i jobben som skal gjøres.

Det kan også bli aktuelt å øve på praktiske ting i selve samtalen, som f.eks. avslapningsøvelser, øvelse i aksept og selvmedfølelse samt øvelser med hensikt å skape et nytt forhold til forstyrrende og ubehagelige tanker.

Eksponeringsterapi som behandlingsform

Eksponeringsterapi er et forholdsvis nytt fagfelt som har gitt veldig gode resultater uten bruk av medisiner. Du kan lese mer om behandlingsformen her. https://mentalhelse.no/aktuelt/nyheter/mental-helse/basal-eksponeringsterapi

Onlinebehandling

Onlinebehandling gir i de fleste tilfeller like godt eller bedre resultat for lidelser som angst. Tryggheten du har i ditt eget hjem gir et godt utgangspunkt for en gradvis tilnærming til utfordringene man har ved angst. Våre psykologer er klare til å ta imot deg når det passer for deg, der du er. Du finner alltid ledige timer hos våre psykologer på https://psyknett.no/onlinepsykologer/

Elin Börestam
Psykolog

Tags: , , ,

Related Articles

Selvmestring og angst, hva kan jeg gjøre selv? Del 2/3
Gå til psykolog, hvorfor er det vanskelig?
Meny