fbpx
AngstDepresjonLivskriseSøvnvansker

Gå til psykolog, hvorfor er det vanskelig?

Skam, frykt og stolthet

Av en eller annen grunn har det å gå til psykolog lenge vært underlagt skam og hemmelighetsmakeri. Hvorfor i hele verden, lurer jeg på? Det finnes det sikkert mange forklaringer til, men det virker av og til som at det over tid har dannes et bilde av at man i prinsipp må være klin gæren for å snakke med psykolog. DET, om noe, vil jeg si er klin gærent.

Ingen skam å snu

Livet er et usikkert «prosjekt» med uklar agenda. Slik kommer det alltid til å være. For oss alle. Livet har sine topper og daler. For oss alle. Mer eller mindre. Livet byr på utfordringer. Så kommer det også alltid til å være. For oss alle.
Noen ganger blir de utfordringene dog litt for mye for oss å håndtere av forskjellige grunner. Da kan det være godt å lene seg mot en trygg lagkamerat som kan støtte og veilede deg gjennom en vanskelig fase. Akkurat som det ikke er skam å snu når vi er ute på tur og ender opp på en litt for ukjent og ulent sti, oppfor et litt for høyt fjell samtidig som været overrasker med hellregn og sterk vind som gjør steinete partier ekstra glatte … så er det ikke skam å rope ut til en hjelpende hånd når vi trenger det.

Vi er sosiale dyr

Vi har lenge blitt bombardert med uttrykk som: «Sterkest alene» og «I denne verden må du skape ditt eget hell» etc. Alt dette signalerer til oss at man ikke er en god nok person hvis man ikke klarer seg selv. Men har dette virkelig grunn i virkeligheten? Forskning viser da tydelig det motsatte. Vi mennesker er sosiale skapninger, og dette har også vært helt grunnleggende for vår overlevelse og utvikling som art. Det er f.eks. mye som tyder på at uttrykket «Survival of the fittest», som har sin grunn i Darwins evolusjonsteori, er blitt feiltolket av folk flest. «Survival of the fittest» er nemlig ikke til å sammenligne med «den sterkeste overlever», noe som er blitt en vanlig misforståelse. Snarere handler det om evnen til å best tilpasse seg til rådende omstendigheter og endringer i miljøet. Evnen til samspill og samarbeid var også derfor helt avgjørende. I svært stor grad har folk måttet kommunisere med hverandre på ulike måter, og i fellesskap måttet finne løsninger på utfordringer som naturlig oppstår i løpet av et menneskeliv.

Psykologisk kompetanse har rom for alle

Psykologer er ikke bare kyndige innenfor områder som dreier seg om sykdom og klinisk arbeid, men har også god kunnskap innenfor menneskelig atferd generelt. Det går altså helt fint å ta kontakt med psykolog av andre årsaker enn at du opplever et problem av en eller annen grad. Har du lyst til å utfordre deg innenfor et spesielt område eller utvikle ferdigheter i en gitt kontekst, så kan psykologer bidra med reflekterende samtaler, meningsfulle øvelser og faglige innspill. Dette uansett hvor du er i livet, i hvilken kontekst du befinner deg i eller hvilken rolle/hvilke roller du har; som arbeidstaker, arbeidsgivere, leder, frivillig, student, forelder, søster, bror, venn, kollega, idrettsutøver eller annet.

Sterkere sammen

Det å dele med seg av sitt innerste kan være vanskelig, men kan heller ikke være mer menneskelig. Vi er komplekse skapelser på grunn av vår komplekse hjerne, og hvem er ikke bedre på å hjelpe en kompleks hjerne til å finne mestringsstrategier for håndtering av komplekse utfordringer enn en annen kompleks hjerne? Det vil si et annet medmenneske.
Å be om hjelp, støtte og veiledning signalerer ikke svakhet. Det signalerer bevissthet om egen situasjon og egen verdi, og ikke minst bevissthet om hva det innebærer å være et menneske. Hvorfor gå alene når vi er sterkere sammen?

Ta kontakt!

Så ta kontakt – det er ingen skam å slå av en prat med noen som lytter og som har i oppgave å bistå deg i det du ønsker bistand med. I dag finnes den håndsrekningen dessuten mer tilgjengelig en noensinne. Dette takket være menneskehjernens fantastiske kompleksitet som bidratt til utviklingen av digital kommunikasjon via det vi i dag kaller internett. Velkommen å booke inn en psykologtime på Psyknett allerede i dag.

Elin Börestam
Psykolog

Related Articles

Eksponeringsterapi, Hva kan en psykolog hjelpe med? Del 3/3
Meny