fbpx

Elin Börestam

Psykolog

Elin Börestam har erfaring fra blant annet bedriftshelsetjenesten, primærhelsetjenesten samt spesialisthelsetjenesten for rehabilitering ved livsstilssykdommer. I tillegg til klinisk arbeid har hun jobbet som foreleser og gruppeveileder samt skribent og kursutvikler innenfor sitt fagfelt. Hun har fordypet seg innenfor KBT (kognitiv atferdsterapi) og har tilleggsutdannelse i positiv psykologi, idrettspsykologi og motiverende intervju samt FACT (Focused Acceptance and Commitment Therapy).

Du finner mer informasjon om Elin Börestam lenger nede på siden. For å avtale samtale med Elin, start med å velge dato:

 

Brukervilkår og personvern

Hvorfor psykolog?

Psykologsamtaler kan blant annet hjelpe deg med bevisstgjøring; å sortere tanker og følelser og samtidig bli bevisst på atferdsmønster og vaner som er med å påvirker hvordan du har det. Med økt bevisstgjøring kan vi bli bedre på å handle i tråd med våre behov, ønsker og verdier. Når vi begynner å gjøre dette, har vi ofte gode muligheter til å bli mer tilfreds med oss selv og vår omgivelse. Som regel er det slik at jo før du tar kontakt, jo bedre blir forutsetningene for å komme seg videre.

Om behandlingen

Min oppgave er å gjøre det minst mulig utfordrende for deg å snakke om det du ønsker å snakke om – i tillegg til det å komme med nye perspektiver og ved behov gi deg forslag på ting du kan prøve å gjøre annerledes.

Fokus for våre videomøter vil være ditt velvære, dine mål, ønsker og behov. Oppsummert handler det om at vi sammen, på best mulig måte, skaper tilpassede forutsetninger for at du skal kunne leve din hverdag med utgangspunkt i det du mener er viktig for deg. 
 
Du er velkommen til å ta kontakt hvis du opplever utfordringer på en eller annen måte i privatliv, arbeidsliv eller andre sammenhenger – og hvor du samtidig har et ønske om å få noen verktøy for å bedre kunne håndtere disse utfordringene.  Samtidig vil jeg minne deg på at du ikke trenger å oppleve store problemer for å ta kontakt med psykolog. Du er selvsagt også velkommen hvis du har lyst til å utvikle deg selv og dine evner innenfor et spesielt område, f.eks. utfra de temaene som er nevnt under “eksempel på temaer”.
Eksempel på temaer
 • Angst
 • Stress og utbrenthet
 • Søvn
 • Kriser
 • Sorg
 • Kommunikasjon
 • Relasjoner
 • Selvbilde og selvtillit
 • Veivalg i livet, f. eks. studier eller karriere
 • Livsstilsendring
 • Motivasjonsarbeid
 • Målarbeid
 • Mestring av langvarig smerteproblematikk
 • Mental trening og coaching
Meny