fbpx

Bjørnar Haara

Psykolog

Gjennom sitt arbeid i bl.a spesialisthelsetjenesten har Bjørnar hjulpet mennesker med moderate til alvorlige langvarig tilbakevendende depresjoner, angst, traumer, livskriser, dårlig selvbilde, grubling og bekymring, vansker i nære relasjoner og personlighetsforstyrrelser.

Bjørnar har også erfaring med å instruere i mindfulnessbasert meditasjon, og driver med forskning, holder foredrag og skriver artikler om terapi og psykisk helse.

Du finner mer informasjon om Bjørnar lenger nede på siden. For å avtale samtale med Bjørnar, start med å velge dato:

 

Brukervilkår og personvern

Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi er en aktiv og utforskende metode med fokus på bevisste og ubevisste konfliktfulle følelser og angst som oppstår i nære relasjoner og som håndteres med uhensiktsmessige mestringsstrategier. Disse strategiene skaper ofte utfordringer i nære relasjoner, gir psykisk smerte og fører til ulike symptomer. Det viktige er da å bli bevisst disse strategiene, regulere angsten og å få tilgang til de undertrykte angstfulle følelsene slik at man kan få bearbeidet dem og igjen kan få tilgang til ressursene som finnes i våre følelser.

Aktuelle utfordringer

Denne metoden kan være til hjelp for ulike utfordringer som bl.a mangel på energi/overskudd og motivasjon, man har mistet gleden og mening i ting som tidligere gav det, man unngår ting og isolerer seg, kjenner mye uro/stress/angst, bekymrer seg og grubler mye, man har lavt selvbilde/selvfølelse, har vansker med nærhet/intimitet, klarer ikke å stå opp for seg selv og egne behov eller tvert imot har vansker med å kontrollere sinnet sitt.

Fysiske symptomer

Metoden Bjørnar praktiserer kan også være til hjelp for behandling av medisinsk uforklarlige symptom som ulike mage- og tarmproblem som kvalme, diaré, luft, smerter o.l eller migrene, svimmelhet, plutselig dårlig syn eller tinnitus, eller vansker med å tenke klart eller sammenhengende. Alle disse kan være ulike symptom på at man er utenfor toleransevinduet sitt og undertrykker overveldende konfliktfulle følelser.

Meny