fbpx
AngstDepresjonLivskrise

Selvmestring og angst, hva kan jeg gjøre selv? Del 2/3

Angst i hverdagen

Når vi får angst, betyr det ikke bare at vi føler angst, vi begynner nesten alltid også å gjøre noe annerledes. Fremfor alt begynner vi vanligvis å gjøre ting for å unngå at det vi er redd for kommer til å skje, faktisk skal skje. Vi kan kalle sånne ting unnvikende oppførsel. Unngåelseatferd føles bra i det øyeblikk når vi gjør det, men på lang sikt vil det hindre oss fra å leve det livet vi ønsker. Fremfor alt fører unnvikende atferd til at angsten gjenstår og dessuten øker. Med andre ord, er det unngåelseatferd som er problemet, ikke løsningen. Når vi unngår situasjoner som utløser ubehagelige tanker og følelser, gir vi oss aldri sjansen til å undersøke hva som skjer hvis vi blir i situasjonen.

EKSPONERING

Vanligvis tror vi at angsten aldri vil gå bort hvis vi står igjen med den og slutter å unngå den. Forskning viser derimot at den mest effektive måten å frigjøre seg fra angst er å møte angsten med åpenhet og nysgjerrighet. Dette kalles eksponering og er noe som gjøres trinnvis.

Som et eksempel kan vi forestille oss en person som har utviklet sterk angst for å være i trange lokaler. I dette eksempelet gjelder det først og fremst store butikker med mange mennesker hvor det kan ta litt ekstra tid å finne veien ut. Vi ser for oss at denne personen også har utviklet en frykt for å få panikk og sterke fysiske symptomer i en slik kontekst (f.eks. hjertebank, besvimelse, tunnelsyn, etc.) og til det punkt at hen tror at hen ikke kan være i stand til å komme ut av det på egen hånd eller til og med kanskje ikke kommer til å overleve den sterke mentale og kroppslige belastningen.

I et slikt eksempel, kan den aktuelle personen begynne å gå til små butikker hvor angst oppstår i mindre grad. Deretter kan hen ta selskap med en venn til en større butikk. Til slutt, etter en tids eksponeringsøving, tør hen å gå til butikken, alene, men gjør det sammen med angsten sin. Det er først etter at hen har prøvd det, som hen vet hva som faktisk skjer hvis hen går til butikken med angst. Kunnskapen dette gir, betyr at neste gang hen går til butikken så vil hen ha økt selvtillit, økt følelse av kontroll og redusert angst – selv om angsten kommer på «besøk» av og til. MEN det er greit. Nå vet hen hvordan det er å gå i butikken med angst. OG hen vet at hen mestrer det. Ved å planlegge og gjøre eksponeringsøvelser der det første trinnet er mulig for deg å gjøre allerede her og nå, kan du også allerede i dag lage veien din for et bedre liv.

TING SOM VIL GJØRE EKSPONERING ENKLERE OG MER EFFEKTIV

Det å være nysgjerrig på dine egne følelser og tanker, og det å være villig til å møte disse følelsene og tankene på nye måter, er viktige ingredienser for fremgang. Jo snillere og ydmykere du er mot deg selv, desto mindre kommer angsten til å være et hinder for deg. Når du gjør det du ønsker, så lever du også som du ønsker. Det betyr økt livstilfredshet, enten du har angst eller ikke. Når du gjør det du ønsker, så lever du også som du ønsker. Det betyr økt livstilfredshet, enten du har angst eller ikke.

Et spørsmål du kan stille deg selv er: Hvis du ikke føler angst, hva ville du da gjøre mer eller mindre av? Er det noe du kan begynne å gjøre mer av allerede i dag selv om du føler angst? Tanker, følelser og atferd går ofte hånd i hånd. Konkrete tiltak hjelper deg å være kritisk til egne tanker og følelser som skaper angst mens du samtidig gjør noe som betyr noe for deg. Eksponering krever din indre motivasjon, og er viktig å gjøre trinn for trinn. Starte derfor med noe du kan få til nå i dag. Når du utsetter deg selv for det som er angstfylt, vil du få mulighet til å se hva som faktisk skjer i situasjonen, i stedet for å tro på hva tankene dine mener kommer til å skje. Dette gjør det mulig for deg å lage nye erfaringer som kan endre måten du tenker på.

Vi er flere psykologer i Psyknett som har erfaring med eksponeringsterapi, og i neste innlegg vil vi belyse noen av de tiltakene vi som psykologer benytter for å hjelpe klinter gjennom prosessen. Du finner ledige timer hos oss her: https://psyknett.no/onlinepsykologer/    

Elin Börestam
Psykolog

Related Articles

Hvorfor har vi angst? Del 1/3
Eksponeringsterapi, Hva kan en psykolog hjelpe med? Del 3/3
Meny