fbpx

Brukervilkår klienter

Tjenesten Psyknett AS tilbyr er informasjon om tilgjengelige psykologer, tilrettelegging for online booking og betaling av psykologsamtale samt tilrettelegging for bruk av videokonferanse som konsultasjonsform.

Tjenesten tilbys av Psyknett AS (“Psyknett”, “vi”, “oss”) sammen med vårt nettverk av psykologer (“psykologer”). Alle psykologer har selvstendig autorisasjon for klinisk psykologbehandling og har selvstendig ansvar for å følge norsk lovverk i henhold til praktisering av helsetjenester. Den enkelte psykolog velger om de vil være tilgjengelige for samtale online, på telefon og/eller kontor. Disse bruksvilkårene (samlet betegnet som «vilkårene»), angir de juridisk bindende vilkårene som gjelder når du bruker tjenesten, uavhengig av hvordan du har fått tilgang og/eller har brukt den, om det er via telefon, PC, mobile enheter eller ved oppmøte på psykologens kontor. Vilkårene definerer hvilke rettigheter og hvilket ansvar du har når du benytter Psyknett sin tjeneste.

Det er viktig at du leser og forstår vilkårene. Ved å klikke på «Bekreft», «Send» og/eller liknende knapp og ved å bruke, gå inn på eller registrere deg i tjenesten bekrefter du at du har lest og forstått vilkårene og alle andre dokumenter det vises til her, inkludert våre retningslinjer for personvern, og at du samtykker til å være bundet av disse avtalene.

Du garanterer at du har rett, myndighet og evne til å godta disse vilkårene og overholde dem, og at du har lest og forstått vilkårene helt og fullt uten nedsatt vurderingsevne på grunn av (men ikke begrenset til) mental lidelse, ruspåvirkning, medisinering eller andre helseproblemer eller noe som kan forringe vurderingsevnen. Din bruk av tjenesten utgjør ditt samtykke til vilkårene. Hvis du ikke godtar eller forstår vilkårene, anbefaler vi deg ikke å bruke eller registrere deg i tjenesten.

Av og til vil/kan vi endre vilkårene. Vi anbefaler derfor at du regelmessig sjekker vilkårene. Hvis det gjøres vesentlige forandringer på vilkårene, kommer vi til å opplyse deg om dette og spørre deg om å godkjenne de igjen. Hvis du fortsetter å bruke tjenesten, godtar du enhver slik endring. Dersom du har spørsmål vedrørende disse vilkårene eller våre retningslinjer for personvern, ber vi deg vennligst å kontakte oss på post@psyknett.no.

Registrering

Bruk av tjenesten krever at du oppgir enkelte personopplysninger (navn, adresse, e-post og telefonnummer). Du må være minst atten (18) år gammel for å kunne registrere deg og bruke tjenesten. Du kan registrere deg og bruke tjenesten også hvis du er over seksten (16) år gammel, dersom foreldrene dine samtykker til dette. Tjenesten er kun ment for personlig bruk. Du garanterer at du vil bruke tjenesten i overensstemmelse med alle gjeldende lover og forskrifter. Det er ikke tillatt å bruke tjenesten i jurisdiksjoner hvor tjenesten eller deler av den kan bryte lover eller forskrifter. Du godtar å ikke gå inn på eller bruke tjenesten i slike jurisdiksjoner. Du godtar å ikke oppgi unøyaktige, misvisende eller uriktige opplysninger i forbindelse med din bruk av tjenesten. Om opplysningene du har gitt oss etter hvert blir unøyaktige, misvisende eller uriktige, skal du straks gi oss beskjed om endringene.

Vi forbeholder oss retten til å nekte bruk av tjenesten og avvise forespørsler enten på forhånd dersom vi mistenker at oppgitte personopplysninger er falske, eller av andre begrunnede årsaker.

Priser og betaling

Å benytte Psyknett sine tjenester er gratis for privatpersoner. Konsultasjoner betales i sin helhet ved booking av avtale. Prisene for ulike samtalelengder/ konsultasjonstyper er synlig før bestillingen bekreftes. Prisene for konsultasjoner bestemmes av den enkelte psykolog.

Forhåndsbooking av en serie konsultasjoner kan gjøres ved hjelp av et kupongnummer. Kupongnummeret får du av din psykolog. Når du benytter kupongen vil du motta en betalingsanmodning for hver enkelt avtale som må betales senest 48 timer før den enkelte avtale.

Ved videokonsultasjon er du selv ansvarlig for å være klar til å bruke tjenesten med innlogging når konsultasjonen skal starte. Tjenesten kan ikke ta noen ansvar for at din internettilkobling eller teknologi som er nødvendig for å bruke tjenesten, fungerer optimalt. Tjenesten kan heller ikke ta ansvar for at din enhet har riktig og oppdatert nettleser (browser) i henhold til informasjonen du blir tilsendt i forkant av timen. Du kan når som helst gjennomføre de første stegene av innloggingen for å sjekke at alt det tekniske fungerer. Du har ikke krav på noen refusjoner av gebyret hvis videotjenesten ikke fungerer som følge av tekniske problemer med ditt utstyr. Hvis du kommer mer enn 15 minutt for sent, uten å ha gitt beskjed på forhånd, vil timen bli kansellert og belastes for i sin helhet. Hvis psykologen møter for sent til konsultasjonen eller psykologen får vansker med internettforbindelse eller teknologi som er nødvendig for å bruke tjenesten optimalt, har du rett til å få den varighet på konsultasjonen som du har betalt for.

Videre gjør vi deg oppmerksom på at bruk av tjenesten krever internettilgang, noe som kan være underlagt tilleggsgebyrer fra din operatør.

Ved å godta disse vilkårene gir du samtykke til at vi belaster deg via de(n) betalingsmåten(e) som er tilgjengelig(e) i tjenesten.

Betalingsbetingelsene dine vil være avhengig av din valgte betalingsmåte og kan være underlagt avtaler mellom deg og finansinstitusjonen, kredittkortutstederen eller annen tilbyder av den valgte betalingsmetoden.

Ethvert brudd i tjenesten eller andre funksjonsfeil i tjenesten eller på Psyknett sin hjemmeside skal straks rapporteres til Psyknett kundeservice på post@psyknett.no. Dette kan gjøres hele døgnet.

Avbestilling

Ved avbestilling innen 48 timer før avtalt konsultasjon vil betaling bli refundert, men det vil trekkes fra et gebyr. Ved avbestilling når det er mindre enn 48 timer til avtaletidspunktet, vil betalingen ikke bli refundert. Gebyr for avbestilling er pr. dags dato kr. 75,-. Dersom avbestillingsgebyret endres vil du få tilsendt på e-post eller SMS om at Vilkårene er endret.

Ved bruk av kupong eller der kostnader til konsultasjon dekkes av forsikring eller andre avtaler med organisasjon og/eller arbeidsgiver, vil det også påløpe et avbestillingsgebyr.

Endring av avtaler er gebyrfritt, men må gjøres senest 24 timer før avtaletidspunktet. Er det under 24 timer til avtaletidspunktet kan avtalen ikke endres. Det må da bookes ny avtale og betaling for opprinnelig avtale vil ikke bli refundert.

Opphavsrett

Disse vilkårene overdrar kun retten til å bruke tjenesten så lenge disse vilkårene og spesifisert(e) lisens(er) gjelder, og de overdrar ingen rettigheter til eierskap i eller til tjenesten. Alle rettigheter, eierskap, interesser, inkludert uten begrensning enhver opphavsrett, ethvert patent, forretningshemmelighet eller annen immateriell rettighet knyttet til tjenesten, skal forbli vår eneeiendom. Alle tjenester som ytes overfor deg under disse vilkårene, og andre opplysninger eller materiale som utarbeides i forbindelse med utøvelsen av slike tjenester herunder, og alle rettigheter, eierskap og interesser i det forut nevnte, skal tilhøre oss.

Tjenester som ytes av tredjeparter

Tjenesten kan videreformidle informasjon fra tredjepartstjenester eller sende linker til slike tjenester. Psyknett er ikke ansvarlig for tredjepartstjenester, informasjonen de gir, deres uaktsomme handlinger eller utelatelser.

Forbudte handlinger for brukeren

 • Ulovlig tilgang og bruk av tjenesten på en ulovlig måte eller i ulovlig hensikt;
 • Overføring av data, materiale, innhold eller informasjon som er ærekrenkende, nedsettende, obskøn, uredelig, falsk eller i strid med eierskaps- eller opphavsrettighetene til en annen person eller som på annen måte er ulovlig;
 • Overføring av virus, skadelig programvare eller andre ødeleggende koder til Tjenesten;
 • Modifisering, omvendt konstruksjon eller annen manipulering av tjenesten; og
 • Hindring eller forstyrring av tjenesten.

For å sikre tjenestens integritet, forbeholder vi oss retten til, når som helst og etter eget skjønn, å utestenge enkelte brukere fra tjenesten.

Personvern og sikkerhet

Ditt personvern og beskyttelse av dine personopplysninger er veldig viktig for oss. For en grundigere beskrivelse av hvordan vi innhenter og bruker personopplysninger om deg, vennligst les våre retningslinjer for personvern som er tilgjengelige på hjemmesiden, og gjør deg kjent med de valgene du har med hensyn til hvordan Psyknett innhenter og bruker personligopplysninger om deg.

I tillegg til det som står i retningslinjer for personvern, samtykker du til at du ikke skal gi Psyknett uriktige personopplysninger eller opprette en brukerkonto for andre enn deg selv.

Gjennom bruk av tjenesten godtar du innhenting og bruk av enkelte opplysninger om deg og din bruk av tjenesten i overensstemmelse med våre retningslinjer for personvern, og gjeldende lover og forskrifter om personopplysninger.

Du er selv ansvarlig for sikkerheten til dine egne enheter, systemer, innloggingsinformasjon og handlinger. Vennligst husk at du må beskytte passord og annen innloggingsinformasjon knyttet til din konto i tjenesten, og du har fullt ansvar for enhver bruk av kontoen med ditt passord.

Ansvarsbegrensning

Din tilgang til og bruk av tjenesten er på egen risiko. Du forstår og godtar at tjenesten gjøres tilgjengelig for deg på en «som den er»- og «slik den fremstår»-basis. Hver enkelt psykolog er selvstendig næringsdrivende og er selv ansvarlig i enhver henseende for det helsearbeid som utføres. Psykologene står alene som helsepersonell ansvarlig for den helsehjelp som han/hun yter. Brukeren er som følge av dette forpliktet til å holde Psyknett skadesløs for ethvert krav som reises overfor som følge av den av psykologens utførte ytelse.

Du bør ikke bruke tjenesten i medisinske eller psykiske/psykiatriske krisesituasjoner, og Psyknett påtar seg intet ansvar for slik bruk av tjenesten eller annen bruk av tjenesten i strid med disse vilkår og andre dokumenter det vises til her. Du godtar at dersom tilstanden din skulle endre seg eller symptomene dine forverres, skal du umiddelbart kontakte din legevakt.

Psyknett og psykologene som tilbyr tjenester via tjenesten påtar oss ikke noe ansvar for juridiske eller økonomiske hendelser eller resultater relatert til tjenester som oppnås gjennom bruk av tjenesten.

Vi påtar oss intet ansvar for innhold som du publiserer i tjenesten. Du står derfor eneansvarlig for opplysningene du oppgir til tjenesten, inkludert informasjon du oppgir under konsultasjonen.

Alt innhold som publiseres på hjemmesiden eller som på annen måte publiseres i tjenesten utenfor det som utgjør psykologkonsultasjonen, er ikke ment å skulle erstatte helsehjelp fra en psykolog eller annet helsepersonell. Denne informasjonen bør kun brukes som generell helseinformasjon og ikke ses på som en endelig anbefaling om å utføre en spesiell handling, råd eller behandling.

Vi påtar oss ansvar for avbrudd i tjenesten eller på hjemmesiden som er innenfor vår kontroll og som er innrapportert fra deg umiddelbart uten forsinkelse i henhold til det som står under ovennevnt punkt. Vi påtar oss intet ansvar for forstyrrelser eller funksjonsfeil i tjenesten med mindre dette er påkrevd i gjeldende lover og forskrifter.

I den ytterste utstrekning gjeldende lover og forskrifter tillater det, skal vi og våre datterselskaper, konsulenter, psykologer, tilknyttede selskaper, ansatte, partnere og lisenshavere, ikke være ansvarlige for noen form for direkte, indirekte, tilfeldige, følge- eller straffemessige skader, inkludert og ikke begrenset til medisinsk skade, personskade, urettmessig død, uriktig diagnose, unøyaktig informasjon, feilbehandling, tap av data, brukstap, tap av forventede midler, skyldige utgifter og negativ kontraktsinteresse, kostnader ved anskaffelse av erstatningsvarer eller tjenester, tap av goodwill, eller andre immaterielle tap, som følge av (i) din tilgang til eller bruk av eller din manglendetilgang eller bruk av tjenesten; (ii) tredjeparts oppførsel eller innhold i tjenesten; (iii) innhold og/eller opplysninger ervervet via tjenesten eller tillit til tjenesten eller deler av den, med unntak av psykologkonsultasjonene; og (iv) uautorisert tilgang, bruk eller forandring av materiale eller innhold, uansett om det er basert på garanti, kontrakt, skyldansvar (inkludert uaktsomhet) eller annen juridisk teori, uansett om vi visste eller burde visst om muligheten for slike skader.

Skadesløsholdelse

Du samtykker til å holde oss skadesløse for ethvert krav, inkludert advokathonorar, fremsatt av tredjepart på grunn av eller med utspring i ditt brudd på disse vilkår, eller din overtredelse av enhver lov eller krenkelse av en tredjeparts rettigheter. Intet i disse vilkårene skal anses for å ekskludere eller begrense ditt ansvar hva angår den skadesløsholdelse du gir under disse vilkårene.

Avkall og tilsidesettelse

Vår mangel på å utøve en rett under disse vilkår skal ikke utgjøre eller anses som avkall på eller tap av slike rettigheter eller avkall på eller tap av slike rettigheter i fremtiden. Hvis bestemmelser under disse vilkårene av en eller annen grunn anses ugyldige eller ikke kan håndheves i en domstol eller beslutningsdyktig domsmakt, skal de resterende bestemmelsene i disse Vilkårene fortsette med full kraft og virkning.

Gjeldene lover og tvisteløsning

Norsk lov, uten hensyn til eller anvendelse av dets bestemmelser om lovkonflikt, gjelder for disse vilkårene, og ethvert krav, enhver påtalerett eller tvist som følge av disse Vilkårene skal kun føres for norske domstoler. Du samtykker herved til jurisdiksjon og sted for disse domstoler og gir avkall på retten til å hevde uegnet verneting.

Periode og oppsigelse

Vi forbeholder oss retten til å avslutte tjenesten eller til å endre tjenesten når som helst, etter eget skjønn og uten varsel. Til tross for alt som står i disse vilkårene som hevder noe annet, kan vi også, etter eget skjønn, når som helst avslutte eller oppheve din tilgang til tjenesten og/eller din brukerkonto. Etter opphør skal alle vilkår som har den egenskap at de kan overleve opphør av disse vilkårene, anses for å overleve slikt opphør.

Du har også selv mulighet til å slette din brukerkonto. Ved sletting av brukerkonto vil alle opplysninger som ligger i tjenesten og på brukerkontoen bli slettet med mindre Psyknett skulle være forpliktet til å lagre deler av opplysningene. Mer informasjon om dette finner du i personvernerklæringen.

Behandling av personopplysninger

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss vil vi behandle personopplysninger om deg. Dette gjelder for tilknyttede psykologer og privatpersoner/organisasjoner som ønsker psykologkonsultasjon. Din trygghet er særdeles viktig for oss, og vi gjør alt for å ivareta dine personopplysninger på en trygg måte. Vi er underlagt strenge regler i personopplysningsloven, regler om konfidensialitet og informasjonssikkerhet, og praktiserer i henhold til det gjeldende GDPR-regelverket.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Jan Kristian Stoveland, administrasjonsansvarlig i Psyknett.

Ved spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss. Vår kontaktinformasjon finner du her https://psyknett.no/kontakt-oss/ 

Formål med innsamling av personopplysninger
Innsamling av personopplysninger gjennom Psyknett gjøres for å gi bruker et best mulig sluttprodukt. Våre brukere er a) psykologer tilknyttet Psyknett, og b) privatpersoner/organisasjoner som ønsker psykologkonsultasjoner. Psykologer tilknyttet Psyknett legger inn sin kompetanseprofil og sine personopplysninger hos Psyknett, mens privatpersoner og organisasjoner sender inn personopplysninger, samt preferanser for gjennomføring av psykologkonsultasjoner. I begge tilfeller benyttes informasjonen til å sikre best mulig ‘match’ mellom psykolog og bruker.

Hva slags informasjon samles inn
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn personopplysninger til formålene angitt her:

 • Utsending av nyhetsbrev til psykologer. Som psykolog tilknyttet Psyknett har du samtykket til dette. Du kan når som helst velge å framelde deg dette.
 • Ved innsending av ett av sidens kontaktskjemaer oppbevarer Psyknett opplysninger du sender inn, så lenge det er nødvendig for oss for å ivareta deg som kunde. Når din henvendelse er besvart, slettes e-post med innsendte opplysninger.
 • Booking og gjennomføring av psykologkonsultasjoner skjer gjennom tredjepartsleverandører; henholdsvis Amelia booking-plugin (WordPress) og Confrere. All kommunikasjon skjer gjennom krypterte løsninger.

Informasjonskapsler (Cookies)

 • Informasjonskapsler på Psyknett.no blir brukt til å føre statistikk over hvor mange som besøker hver enkelt side, hvor lenge de er på en side, hvilke andre sider de åpner og hvilket land man er i når man er inne på siden. Statistikken lagres anonymt slik at vi ikke kan identifisere deg, og anvendes til å forbedre nettstedet, og til å holde styr på brukersesjoner og innlogging.
 • Informasjonskapslene kan slås av i de fleste nettlesere, men være oppmerksom på at dette vil kunne gå utover din brukeropplevelse.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på et slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Psyknett bruker tredjepartsleverandører til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi selger ikke dine opplysninger til noen!

Vi benytter oss av følgende tredjepartsleverandører per i dag:

 • WordPress (og tilhørende plug-ins)
 • Confrere
 • Stripe
 • Google
 • Dropbox

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets hjemmesider.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss her.  Vi besvarer din henvendelse så fort som mulig. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss på e-post.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på denne siden.

Sist oppdatert 16. mars 2020

Meny